Skip to main content

Netcure’s VLAIO cybersecurity-verbetertraject

Met 50% Vlaamse overheidssteun

De toegenomen digitalisering zorgt voor alsmaar meer uitdagingen inzake cyberveiligheid.
Ondernemingen worden steeds makkelijker online aangevallen en bedreigd.

Voor kmo’s wil dat zeggen:

 • Mogelijke bedreigingen beter inschatten
 • Doeltreffend reageren op cyberincidenten
 • Resultaten van beveiliging in de praktijk ervaren
 • Gevolgen van de implementatie meetbaar maken

Zo ontstaat tegelijkertijd een ruimere bewustwording en een groter draagvlak voor cyberveiligheid in jouw organisatie. De online omgeving veilig houden is tenslotte een taak van iedereen!

De Vlaamse overheid ondersteunt daarom de groei in cybersecurity maturiteit voor Vlaamse kmo’s.
Het biedt concreet steun voor cybersecurity verbetertrajecten door

Te werken met ervaren cybersecurity experts

Tot 50% van de totale financiële investering over te nemen

HOE DIE STEUN WERKT ONTDEK JE HIER

Na het doorlopen van dit Netcure-VLAIO cybersecurity verbetertraject is de digitale weerbaarheid van je organisatie sterk toegenomen:

 • betere beveiliging van je infrastructuur;
 • meer competenties voor een beter cyberveiligheidsbeleid;
 • betere inschatting van toekomstige bedreigingen;
 • kennis van maatregelen om de risico’s van bedreigingen te minimaliseren;
 • ruimere bewustwording bij je medewerkers en dus groter draagvlak voor cyberveiligheidsmaatregelen.

Lees hier meer over

Aan de slag met een VLAIO-verbetertraject

Overtuigd van het belang van een sterke cyberbeveiliging? Super!
Netcure’s VLAIO verbetertraject is telkens op maat van de individuele klant en verloopt zo:

01

Verkennend gesprek

Tijdens dit bezoek gaan we dieper in op de voorwaarden, het verloop van het traject en je verwachtingen.

Hebben we een match?

02

Concreet stappenplan

Matcht het, maken we een concreet stappenplan op. Dat bespreken we weer samen.

Ben je akkoord?

03

Start basispakket

We starten dan zo snel mogelijk met het basispakket. Dat bevat:

 • technische testen die mogelijke zwakheden in de huidige beveiliging vaststellen
 • actieplan met begeleiding om zwakheden op te lossen

Netcure gebruikt doelgerichte methodes
om je digitale weerbaarheid te verhogen.

En dit met financiële steun van de Vlaamse overheid.

Over het VLAIO pakket

Elk VLAIO cybersecurity verbetertraject geeft aandacht aan:

 • bescherming technologiedomeinen
 • gebruikersmanagement
 • cyberveiligheid bij het ontwikkelen van nieuwe digitale producten en diensten
 • opleiding en sensibilisering van medewerkers
 • voorbereiding op eventuele incidenten

Naargelang je organisatie kan je gebruik maken van een Light of Standaardpakket.
In sommige gevallen is het beter om gebruik te maken van de KMO-portefeuille.

Kiezen voor Light pakket of KMO-portefeuille?

Wanneer kies je voor een Light pakket of wanneer laat je je door Netcure begeleiden via de formule KMO-portefeuille.
We sommen hieronder de verschillende aspecten op:

Light pakket
KMO-Portefeuille
 • Advies en begeleiding
 • Starten vanaf 18.997 euro
 • 50% van dit bedrag wordt ondersteund door de overheid
 • Enkel advies
 • Starten vanaf 500 euro
 • Overschakeling van KMO-portefeuille naar Light pakket is mogelijk

Zit je nog met vragen?

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Voor wie?

Lightpakket

Voor kmo’s en maatwerkbedrijven die hun eerste stappen zetten op vlak van cyberveiligheid en/of kmo’s met een minder complexe IT/OT-omgeving.

Standaardpakket

Voor kmo’s en maatwerkbedrijven met een business kritische hoeveelheid aan IT-architectuur, software of verbonden IoT-systemen.

Hoeveel subsidie?

Lightpakket: 50% steun op trajecten van € 18.204,06 (excl. btw)
Standaardpakket: 50% steun op trajecten tussen de € 29.161,28 (excl. btw)

Netcure gebruikt doelgerichte methodes
om je digitale weerbaarheid te verhogen.

Een Light pakket bestaat uit:

01

Kick off

Inleiding

02

Technische analyse

In functie van de noden aangevuld met procesevaluatie en/of GDPR/AVG/NIS.
De analyse resulteert in een huidige cyberveiligheidsmaturiteitsscore en een adviesrapport voor de gekozen onderwerpen. Ook de bezorgdheden van de kmo zelf komen hierin terug. Het rapport bevat verder:

 • Risicoanalyse
 • Algemeen advies
 • Overzichtsmatrix impact vs inspanning
 • Implementatietraject voorstel
 • Prioriteitenlijst die meeweegt in de specifieke bedrijfactiviteit
 • Stappenplan uitvoering

Het adviesrapport bevat ook een niet-technische uiteenzetting voor de bedrijfsleiding.

03

Deeltrajecten binnen het implementatie verbetertraject

Binnen het verbetertraject kan je kiezen voor onderstaande deeltrajecten

 • Optimalisatie configuraties netwerkinfrastructuur en/of endpoints
 • Optimalisatie en nazicht firewall beleidsregels
 • Beveiliging email en DNS
 • Bescherming Wifi netwerken
 • Beveiliging Microsoft cloud Azure en Microsoft 365
 • Patch management
 • Antimalware bescherming
 • Netwerksegmentatie
 • Analyse netwerkverkeer
 • Gebruikers, authenticatie en toegangsbeheer
 • Active directory optimalisatie
 • Afschermen externe toegang
 • Beschermen telewerkers
 • Awareness training (phishing, gebruik van paswoorden, cyberveiligheid basics, social engineering,…)
 • Organisatorische maatregelen en readiness
  • Veiligheidsbeleid
  • Gedragscodes
  • Vertrouwelijkheidsbeleid
 • Bedrijfscontinuïteit
  • Disaster recovery
  • Active Directory recovery
  • Backup & restore
 • Active directory optimalisatie
  • Escalatieprocedures
  • Incident respons plan
 • IOT/OT

04

Afsluiting, oplevering en documentatie

Deelnameprijs: € 18.204,06 ex. BTW

Een Standaardpakket bestaat uit:

01

Inleiding

Kick-off

02

Technische analyse

In functie van de noden aangevuld met procesevaluatie en/of GDPR/AVG/NIS.
De analyse resulteert in een huidige cyberveiligheidsmaturiteitsscore en een adviesrapport voor de gekozen onderwerpen. Ook de bezorgdheden van de kmo zelf komen hierin terug. Het rapport bevat verder:

 • Risicoanalyse
 • Algemeen advies
 • Overzichtsmatrix impact vs inspanning
 • Implementatietraject voorstel
 • Prioriteitenlijst die meeweegt in de specifieke bedrijfactiviteit
 • Stappenplan uitvoering

Het adviesrapport bevat ook een niet-technische uiteenzetting voor de bedrijfsleiding.

03

Deeltrajecten binnen het implementatie verbetertraject

Binnen het verbetertraject kan je kiezen voor onderstaande deeltrajecten

 • Optimalisatie configuraties netwerkinfrastructuur en/of endpoints
 • Optimalisatie en nazicht firewall beleidsregels
 • Beveiliging email en DNS
 • Bescherming Wifi netwerken
 • Beveiliging Microsoft cloud Azure en Microsoft 365
 • Patch management
 • Antimalware bescherming
 • Netwerksegmentatie
 • Analyse netwerkverkeer
 • Gebruikers, authenticatie en toegangsbeheer
 • Active directory optimalisatie
 • Afschermen externe toegang
 • Beschermen telewerkers
 • Awareness training (phishing, gebruik van paswoorden, cyberveiligheid basics, social engineering,…)
 • Organisatorische maatregelen en readiness
  • Veiligheidsbeleid
  • Gedragscodes
  • Vertrouwelijkheidsbeleid
 • Bedrijfscontinuïteit
  • Disaster recovery
  • Active Directory recovery
  • Backup & restore
 • Active directory optimalisatie
  • Escalatieprocedures
  • Incident respons plan
 • IOT/OT

04

Afsluiting, oplevering en documentatie

Deelnameprijs: € 29.161,28 ex. BTW

Netcure is jouw security buddy

Netcure is niet zomaar een dienstverlener, maar een echte buddy.
Een buddy voor je IT-afdeling of externe IT-partner, maar ook een buddy voor de leiding van je bedrijf. Netcure zorgt voor:

 • vertaling van technische hocus pocus naar business
 • samengaan van cyberveiligheid met rendement en productiviteit

Partnership met VLAIO:
Samen bouwen aan je #digitaletoekomst.

De cyberveiligheid in bedrijven verhogen, dat is het doel van de Vlaamse overheid. Daarom heeft Agentschap Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 9 dienstverleners geselecteerd om kmo’s hierin te adviseren en begeleiden met elk hun eigen aanpak en expertise. Netcure is er hier één van. De 9 cybersecurity verbetertrajecten vind je op www.vlaio.be/cybersecurity . Deze maken deel uit van het Vlaams beleidsplan cybersecurity. Meer info over het beleidsplan vind je op www.digitaletoekomst.be.

Je kunt ons daarom 24/7 bereiken,
in goede en kwade tijden.

In goede tijden om je onderneming optimaal en veilig te laten functioneren. In kwade tijden staan we je bij als je onverhoopt toch te maken krijgt met een cyberveiligheidsincident. Want cybercriminelen komen niet op afspraak.

Je kunt op ons rekenen

Op technisch vlak, maar ook als adviseur of vertegenwoordiger van je kmo bij bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij of CERT. Ook voor juridische aspecten en crisiscommunicatie staan wij aan je zijde.

Cybersecurity vergt
betrokkenheid van iedereen

Bij elke stap van dit cybersecurity verbetertraject is jouw betrokkenheid gevraagd, heel concreet door:

 • Actieve betrokkenheid van de bedrijfsleiding
 • Aanduiding projectbeheerder binnen jouw onderneming
 • Werkruimte voorzien voor Netcure consultants
 • Medewerking van IT-afdeling of externe IT-partner en toegang tot de infrastructuur
 • Regelmatig overleg in functie van de opvolging van het traject
Hoe we dit voor klanten doen?

bouwen aan je #digitaletoekomst

Het VLAIO cybersecurity verbetertraject in cijfers

Waar nodig, voorziet de VLAIO-steun nog 2 uitbreidingspakketten.
Deze pakketten omvatten extra uren om extra verbeterpunten te implementeren.

Light pakket

$ 0.00

Per Month
Aandeel KMO € 9.498,50 excl. BTW
Aandeel VLAIO € 9.498,50 excl. BTW
Totaal BASISPAKKET € 18.997,00 excl. BTW

Standaardpakket

$ 0.00

Per Month
Aandeel KMO € 14.580,64 excl. BTW
Aandeel VLAIO € 14.580,64 excl. BTW
Totaal BASISPAKKET € 29.161,28 excl. BTW

Uitbreidingspakket

$ 99

Per Month
Aandeel KMO € 7.203,355 excl. BTW
Aandeel VLAIO € 7.203,355 excl. BTW
Totaal BASISPAKKET € 14.406,71 excl. BTW

Het VLAIO cybersecurity verbetertraject in cijfers

Waar nodig, voorziet de VLAIO-steun nog 2 uitbreidingspakketten.
Deze pakketten omvatten extra uren om extra verbeterpunten te implementeren.

Light pakket

$ 0.00

Per Month
Aandeel KMO € 9.102,03 excl. BTW
Aandeel VLAIO € 9.102,03 excl. BTW
Totaal BASISPAKKET € 18.204,06 excl. BTW

Standaardpakket

$ 0.00

Per Month
Aandeel KMO € 14.580,64 excl. BTW
Aandeel VLAIO € 14.580,64 excl. BTW
Totaal BASISPAKKET € 29.161,28 excl. BTW

Uitbreidingspakket

$ 99

Per Month
Aandeel KMO € 7.517,125 excl. BTW
Aandeel VLAIO € 7.517,125 excl. BTW
Totaal BASISPAKKET € 15.034,25 excl. BTW

Doorlooptijd:

Minimaal 23 mandagen over een periode van 3 maanden
Maximaal 47 mandagen over een periode van 12 maanden

Waar nodig, voorziet de VLAIO-steun nog 2 uitbreidingspakketten.
Deze pakketten omvatten extra uren om extra verbeterpunten te implementeren.

Netcure is VLAIO-partner voor cybersecurity-verbetertrajecten

VLAIO koos zijn partners in deze trajecten op basis van hun ruime cybersecurity competenties en omwille van hun uitgebreide ervaring inzake cybersecurity begeleiding bij Vlaamse bedrijven.

Je kunt ons daarom 24/7 bereiken,
in goede en kwade tijden.

In goede tijden om je onderneming optimaal en veilig te laten functioneren. In kwade tijden staan we je bij als je onverhoopt toch te maken krijgt met een cyberveiligheidsincident. Want cybercriminelen komen niet op afspraak. Deze onafhankelijkheid laat toe om altijd de beste specialisten en efficiëntste oplossingen in te zetten voor welke situatie dan ook.

Je kunt op ons rekenen

Op technisch vlak, maar ook als adviseur of vertegenwoordiger van je kmo bij bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij of CERT. Ook voor juridische aspecten en crisiscommunicatie staan wij aan je zijde.

Partnership met VLAIO:
Samen bouwen aan je #digitaletoekomst.

De cyberveiligheid in bedrijven verhogen, dat is het doel van de Vlaamse overheid. Daarom heeft Agentschap Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 9 dienstverleners geselecteerd om kmo’s hierin te adviseren en begeleiden met elk hun eigen aanpak en expertise. Netcure is er hier één van. De 9 cybersecurity verbetertrajecten vind je op www.vlaio.be/cybersecurity . Deze maken deel uit van het Vlaams beleidsplan cybersecurity. Meer info over het beleidsplan vind je op www.digitaletoekomst.be.

Netcure’s cyberbeveiligingstraject voor grote en kleine ondernemingen

Elke organisatie loopt dezelfde risico’s, alleen de schaal is anders. Netcure heeft ervaring in een brede waaier van sectoren en bedrijfsstructuren. Wij hebben ook behoorlijk wat expertise in bedrijfsstructuren over meerdere vestigingen en kantoren.

Nog vragen over cybersecurity?

CONTACTEER ONS