Veilig ondernemen

Verbeter de cyberveiligheid
van jouw onderneming

Met 45% Vlaamse overheidssteun

Netcure’s Vlaio cybersecurity-verbetertraject

De toegenomen digitalisering zorgt voor alsmaar meer uitdagingen inzake cyberveiligheid.
Ondernemingen worden steeds makkelijker online aangevallen en bedreigd.

Voor kmo’s wil dat zeggen:

 • Mogelijke bedreigingen beter inschatten
 • Doeltreffend reageren op cyberincidenten
 • Resultaten van beveiliging in de praktijk ervaren
 • Gevolgen van de implementatie meetbaar maken

Zo ontstaat tegelijkertijd een ruimere bewustwording en een groter draagvlak voor cyberveiligheid in jouw organisatie. De online omgeving veilig houden is tenslotte een taak van iedereen!

De Vlaamse overheid ondersteunt daarom de groei in cybersecurity maturiteit voor Vlaamse kmo’s.
Het biedt concreet steun voor cybersecurity verbetertrajecten door

01

te werken met ervaren cybersecurity experts

02

tot 45% van de totale financiële investering over te nemen

Na het doorlopen van dit Netcure-Vlaio cybersecurity verbetertraject is de digitale weerbaarheid van je organisatie sterk toegenomen:

 • betere beveiliging van je infrastructuur;
 • meer competenties voor een beter cyberveiligheidsbeleid;
 • betere inschatting van toekomstige bedreigingen;
 • kennis van maatregelen om de risico’s van bedreigingen te minimaliseren;
 • ruimere bewustwording bij je medewerkers en dus groter draagvlak voor cyberveiligheidsmaatregelen.

Lees hier

meer over

Aan de slag met een Vlaio
verbetertraject

Overtuigd van het belang van een sterke cyberbeveiliging? Super!
Netcure’s Vlaio verbetertraject is telkens op maat van de individuele klant en verloopt zo:

01

Verkennend gesprek

We komen langs voor een verkennend gesprek. Tijdens dit bezoek gaan we dieper in op de voorwaarden, het verloop van het traject en je verwachtingen.

Hebben we een match?

02

Concreet stappenplan

Matcht het, maken we een concreet stappenplan op. Dat bespreken we weer samen.

Ben je akkoord?

03

Start basispakket

We starten dan zo snel mogelijk met het basispakket. Dat bevat

 1. technische testen
  die mogelijke zwakheden in de huidige beveiliging vaststellen en
 2. actieplan
  met begeleiding om zwakheden op te lossen.

Cybersecurity vergt
betrokkenheid van iedereen

Bij elke stap van dit cybersecurity verbetertraject is jouw betrokkenheid gevraagd, heel concreet door:

 1. Actieve betrokkenheid van de bedrijfsleiding
 2. Aanduiding projectbeheerder binnen jouw onderneming
 3. Werkruimte voorzien voor Netcure consultants
 4. Medewerking van IT-afdeling of externe IT-partner en toegang tot de infrastructuur
 5. Regelmatig overleg in functie van de opvolging van het traject

bouwen aan je #digitaletoekomst

Netcure’s basis Vlaio pakket

Elk Vlaio cybersecurity verbetertraject geeft aandacht aan:

 • bescherming technologiedomeinen
 • gebruikersmanagement
 • cyberveiligheid bij het ontwikkelen van nieuwe digitale producten en diensten
 • opleiding en sensibilisering van medewerkers
 • voorbereiding op eventuele incidenten

Netcure gebruikt doelgerichte methodes om je digitale weerbaarheid te verhogen

Een basispakket bestaat uit

01 Inleiding

Kick-off

02 Technische analyse

In functie van de noden aangevuld met procesevaluatie en/of GDPR/AVG/NIS.
De analyse resulteert in een huidige cyberveiligheidsmaturiteitsscore en een adviesrapport voor de gekozen onderwerpen. Ook de bezorgdheden van de kmo zelf komen hierin terug. Het rapport bevat verder:

 1. Risicoanalyse
 2. Algemeen advies
 3. Overzichtsmatrix impact vs inspanning
 4. Implementatietraject voorstel
 5. Prioriteitenlijst die meeweegt in de specifieke bedrijfactiviteit
 6. Stappenplan uitvoering

Het adviesrapport bevat ook een niet-technische uiteenzetting voor de bedrijfsleiding.

03 Deeltrajecten binnen het implementatie verbetertraject

Binnen het verbetertraject kan je kiezen voor onderstaande deeltrajecten

 1. Optimalisatie configuraties netwerkinfrastructuur en/of endpoints
 2. Optimalisatie en nazicht firewall beleidsregels
 3. Beveiliging email en DNS
 4. Bescherming Wifi netwerken
 5. Beveiliging Microsoft cloud Azure en Microsoft 365
 6. Patch management
 7. Antimalware bescherming
 8. Netwerksegmentatie
 9. Analyse netwerkverkeer
 10. Gebruikers, authenticatie en toegangsbeheer
 11. Active directory optimalisatie
 12. Afschermen externe toegang
 13. Beschermen telewerkers
 14. Awareness training (phishing, gebruik van paswoorden, cyberveiligheid basics, social engineering,…)
 15. Organisatorische maatregelen en readiness
  1. Veiligheidsbeleid
  2. Gedragscodes
  3. Vertrouwelijkheidsbeleid
 16. Bedrijfscontinuïteit
  1. Disaster recovery
  2. Active Directory recovery
  3. Backup & restore
 17. Active directory optimalisatie
  1. Escalatieprocedures
  2. Incident respons plan
 18. IOT/OT

04 Afsluiting, oplevering en documentatie

Het Vlaio cybersecurity verbetertraject in cijfers

Waar nodig, voorziet de Vlaio-steun nog 2 uitbreidingspakketten. Deze pakketten omvatten extra uren om extra verbeterpunten te implementeren.

Basispakket

Aandeel KMO
€ 13.832,50 excl. BTW
Aandeel VLAIO
€ 11.317, 50 excl. BTW
Totaal Basispakket
€ 25.150,00 excl. BTW

Uitbreidingspakket

Aandeel KMO
€ 6.833,75 excl. BTW
Aandeel VLAIO
€ 5.591,25 excl. BTW
Totaal Uitbreidingspakket
€ 12.425,00 excl. BTW

Doorlooptijd:

Minimaal 23 mensdagen over een periode van 3 maanden
Maximaal 47 mensdagen over een periode van 12 maanden

Waar nodig, voorziet de Vlaio-steun nog 2 uitbreidingspakketten. Deze pakketten omvatten extra uren om extra verbeterpunten te implementeren.

Netcure is Vlaio-partner voor
cybersecurity-verbetertrajecten

Vlaio koos zijn partners in deze trajecten op basis van hun ruime cybersecurity competenties en omwille van hun uitgebreide ervaring inzake cybersecurity begeleiding bij Vlaamse bedrijven.
Wij zijn fier dat wij mee geselecteerd werden, en doen er nog een schep bovenop:

Netcure is jouw security buddy

Netcure is niet zomaar een dienstverlener, maar een echte buddy. Een buddy voor je IT-afdeling of externe IT-partner, maar ook een buddy voor de leiding van je bedrijf. Netcure zorgt voor

 1. vertaling van technische hocus pocus naar business
 2. samengaan van cyberveiligheid met rendement en productiviteit

Je kunt ons daarom 24/7 bereiken,
in goede en kwade tijden.

In goede tijden om je onderneming optimaal en veilig te laten functioneren. In kwade tijden staan we je bij als je onverhoopt toch te maken krijgt met een cyberveiligheidsincident. Want cybercriminelen komen niet op afspraak.

Je kunt op ons rekenen

Op technisch vlak, maar ook als adviseur of vertegenwoordiger van je kmo bij bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij of CERT. Ook voor juridische aspecten en crisiscommunicatie staan wij aan je zijde.

Partnership met VLAIO:
Samen bouwen aan je #digitaletoekomst.

De cyberveiligheid in bedrijven verhogen, dat is het doel van de Vlaamse overheid. Daarom heeft Agentschap Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 9 dienstverleners geselecteerd om kmo’s hierin te adviseren en begeleiden met elk hun eigen aanpak en expertise. Netcure is er hier één van. De 9 cybersecurity verbetertrajecten vind je op www.vlaio.be/cybersecurity . Deze maken deel uit van het Vlaams beleidsplan cybersecurity. Meer info over het beleidsplan vind je op www.digitaletoekomst.be.

Netcure’s cyberbeveiligingstraject voor
grote en kleine ondernemingen

Elke organisatie loopt dezelfde risico’s, alleen de schaal is anders. Netcure heeft ervaring in een brede waaier van sectoren en bedrijfsstructuren. Wij hebben ook behoorlijk wat expertise in bedrijfsstructuren over meerdere vestigingen en kantoren.

Contacteer ons vandaag nog
voor meer vrijblijvende informatie

Netcure is helemaal Crazy about cybersecurity en zorgt voor de digitale beveiliging van je onderneming. Met meer dan 20 jaar ervaring in cyberveiligheid en ICT bescherming maken vele KMO’s gebruik van onze kennis en ervaring. Dit zowel preventief als reactief bij incidenten of als adviseur naast de ICT afdeling of externe partner.
Cybercriminelen komen immers niet op afspraak!